Trám răng Composite-Tetric-N-Ceram A3-DentinA3,5-Ivoclar Vivadent

IMG 9496

IMG 9499

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện bởi :
+ Bác sĩ Phạm Việt Hùng - Nha khoa AVA
+ Trám răng Composite-Tetric-N-Ceram A3-DentinA3,5-Ivoclar Vivadent-Thụy sỹ