Chỉnh hình răng can thiệp sớm cắn ngược răng trước

nieng-rang-tham-my06nieng-rang-tham-my07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện bởi :

+ Bác sĩ : Lương Ngọc Duyên

+ Chỉnh hình răng can thiệp sớm cắn ngược răng trước

+ Thời gian điều trị 5 tuần