Trám răng Composite-Tetric-N-Ceram A3-C2-DentinA3,5-C1-Ivoclar

  IMG 0020

IMG 0025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện bởi :
+ Bác sĩ Phạm Minh Cường - Nha khoa AVA
+ Trám răng Composite-Tetric-N-Ceram A3-C2-DentinA3,5-C1-Ivoclar Vivadent-Thụy sỹ