Các Bác Sĩ Tại AVA

Chúng tôi là nhóm các Bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt được đào tạo chính quy và chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm   cung cấp các dịch vụ nha khoa kỹ thuật cao mà chúng tôi giới thiệu trong website này.

(Ngôn ngữ bác sĩ sử dụng giao tiếp với bệnh nhân-Tiếng Việt- Tiếng Anh-Tiếng Pháp)

1.Bác Sĩ  Nguyễn Hiếu Tùng:

+Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Tốt nghiệp Thạc sĩ bệnh lý học ở người tại đại học Méditerrannée- Pháp

+Tốt nghiệp Tiến sĩ bệnh lý học ở người tại Đại học AIX- Marseille II -Pháp

+Tốt Nghiệp Diplôme chuyên khoa sau đại học về Implant nha khoa- Nha chu lâm sàng -Phẫu thuật tạo hình nha chu

+Chứng chỉ sau đại học về Vật Liệu nha khoa-Phục hình răng-Phẫu thuật răng miệng

+Tham gia 7 bài nghiên cứu Được xuất bản trên tạp chí chuyên ngành quốc tế

+Thành viên hội cấy ghép răng ICOI-ITI

h1 copy

hinh-2

hinh-3

hinh-4
*Bác sĩ Phạm Việt Hùng:

+Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Hoàn tất chứng chỉ cấy ghép răng đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh và BV-RHMTW-HCM

+Thành viên hội cấy ghép Implant Nha khoa -ICOI-ITI

+Hoàn tất chứng chỉ Chỉnh hình răng mặt căn bản và nâng cao

hinh-5

hinh-6

hinh-7

hinh-8

hinh-9

hinh-10

hinh-11

hinh-12

hinh-13

hinh-14

hinh-15

hinh-16

hinh-17

hinh-18

hinh-19

hinh-20

hinh-27

bac-si

hinh9

hinh-4
*Bác sĩ Nguyễn Bảo Ngọc

+ Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.HCM

+Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Tốt nghiệp Diplome Phục hình nha khoa  đại hoc Bordeaux II -Pháp

+Tốt nghiệp Diplome Cấy ghép Implant nha khoa đại hoc Bordeaux II -Pháp
+Hoàn tất chứng chỉ chỉnh hình răng mặt căn bản và nâng cao

hinh-21

hinh-22

hinh-23
*Bác sĩ Lương Ngọc Duyên

+Tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Hoàn tất chứng chỉ chỉnh hình răng mặt căn bản và nâng cao

hinh-28

hinh-24
*Bác sĩ Phạm Minh Cường

+Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hố Chí Minh

+Tốt nghiệp Diplome cấy ghép răng nha khoa đại học đại hoc Bordeaux II -Pháp

+ Chuyên khoa 1 Răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+ Hoàn tất chứng chỉ cấy ghép răng Implant nha khoa cơ bản và nâng cao

+Thành viên hội cấy ghép răng ICOI-ITI

hinh-1a

hinh-2b

hinh-3c

hinh-5a

hinh-7a


*Bác sĩ Nguyễn Vũ Thúy Quỳnh

+Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Bác sĩ nội trú đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Tham gia 1 bài nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành quốc tế

hinh-25
*Bác sĩ Lê Cẩm Tú

+Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Bác sĩ Nội trú Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Hoàn tất chứng chỉ chỉnh hình răng mặt cơ bản và nâng cao
+Tham gia 1 bài viết chuyên ngành nha trên tạp chí chuyên ngành quốc tế

hinh-26