Trám răng Composite-Tetric-N-Ceram A3-DentinA3,5

IMG 9704

IMG 9705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện bởi :
+ Bác sĩ Phạm Việt Hùng - Nha khoa AVA
+ Trám răng Composite-Tetric-N-Ceram A3-DentinA3,5