Trám răng Composite-Tetric-N-Ceram 1

IMG 4550IMG 8961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm mỹ răng thưa bằng răng sứ

Thực hiện bởi :

+ Bác sĩ Phạm Minh Cường - Nha khoa AVA

+ Trám răng Composite-Tetric-N-Ceram A3-C2-DentinA3,5-C1-Ivoclar Vivadent-Thụy sỹ-Răng 11-21

+ Răng sứ Emax-Ivoclar Vivadent-Thụy Sỹ-12-22