Cầu Răng là gì?
  • Cầu Răng được dùng để thay thế Răng mất. Cầu Răng được nâng đỡ và được dán vào các Răng tự nhiên kế cận
Cầu Răng bao gồm 2 mão Răng ở 2 đầu khoảng mất Răng và Răng giả nằm giữa 2 mão này. 2 mão này được gắn trên Răng trụ và phần Răng giả được gọi là nhịp cầu.
Răng ở kế cận vị trí Răng mất được sửa soạn bằng cách mài nhỏ để bọc mão và chú ý bảo đảm độ lưu giữ của các Răng trụ này.

  • Cầu Răng giúp khôi phục hình dạng cung Răng và ngăn chặn các Răng nghiêng vào khoảng mất Răng, đồng thời không cho Răng đối diện trồi vào khoảng mất R.
Cũng như với mão Răng, nhiều vật liệu được dùng để tạo ra cầu Răng như cầu sứ-kim loại, sứ quí kim, sứ không kim loại.