Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng móm với mắc cài sứ thẩm mỹ

nieng rang ho023

Thực hiện bởi :
+ Bác sĩ : Nguyễn Bảo Ngọc
+ Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng móm với mắc cài sứ thẩm mỹ
+ Thời gian điều trị 24 tháng