Điều trị răng móm – chen chúc - cắn chéo

Trước điều trị

nieng-rang-mom004

Sau điều trị

 

nieng-rang-mom005

 

Thực hiện bởi :
+ Bác sĩ :Phạm Việt Hùng
+ Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng móm –chen chúc-cắn chéo với mắc cài kim loại
+ Thời gian điều trị 26 tháng