Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng thưa

IMG 7242IMG 8691

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện bởi :

+ Bác sĩ CKI :Phạm Việt Hùng

+ Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng thưa

+ Thời gian điều trị 14 tháng