Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng khểnh với mắc cài kim loại

06truoc-dieu-tri05dang-dieu-tri04sau-dieu-tri

 

 

 

 

Thực hiện bởi :

+ Bác sĩ :Phạm Việt Hùng

+ Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng khểnh với mắc cài kim loại

+ Thời gian điều trị 16 tháng