Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng hô với mắc cài kim loại

truoc-dieu-tri-ava2hinh-sau-dieu-tri-avadang-dieu-tri-ava

 

Thực hiện bởi :

+ Bác sĩ :Phạm Việt Hùng

+ Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng hô với mắc cài kim loại

+ Thời gian điều trị 24 tháng