Có cần phải chăm sóc các răng sữa cho đến khi các răng này được thay thế

Các răng sữa khỏe mạnh sẽ xác định trực tiếp tình trạng lành mạnh ở các răng vĩnh viễn. Các răng sữa hướng dẫn các răng vĩnh viễn ngay khi các răng này mọc và cho phép sự phát triển hài hòa của xương hàm và chức năng của các cơ nhai, cần thiết cho việc ăn uống lành mạnh.
Các răng sữa sẽ giữ chỗ cho các răng vĩnh viễn và sự mất chỗ một phần hoặc toàn bộ từ một răng sữa có thể làm rối loạn một cách đáng kể về sự mất chỗ của răng thay thế, hơn nữa, khi trưởng thành, trẻ cần một xoang miệng và các răng lành mạnh để ăn nhai, học cách phát âm đúng đắn, rõ ràng.
Khi các răng có vấn đề, nếu không được khám và điều trị cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ ; chúng sẽ ít vui cười, giảm đi việc tham dự vào môi trường chung quanh của chúng.