Chống chỉ định tương đối trong nâng xoang


  • implant-nang-xoang- Nâng xoang trong trường hợp xoang không lành mạnh có thể làm tích tụ niêm dịch, bội nhiễm, viêm xoang hơi cấp tính.

- Nâng xoang và hoặc cải tạo giải phẫu xoang có thể làm sự dẫn lưu xoang tốt hơn trong trường hợp có bất thường nhẹ ở xoang, nhưng nói chung cần điều trị xoang trước khi nâng xoang.

- Bắt buộc chụp X quang để đánh giá bệnh xoang và bất thường giải phẫu.

Để  Cấy ghép răng An toàn-Tiết kiệm-Thẩm mỹ hãy liên hệ Bệnh viện AVA chúng tôi:

avadental-tel