CÓ PHẢI AI MẤT RĂNG CŨNG THỂ CẤY GHÉP RĂNG ?


 

 

Khi tình trạng xương vùng mất Răng đủ độ dày và độ cao, việc Cấy ghép Răng (Dental Implant) có thể tiến hành ngay sau khi khám và khảo sát trên film x-quang.
Chỉ những trường hợp xương hàm của bạn không đủ tiêu chuẩn để đặt Implant, BS sẽ có những phương án khác để tái tạo xương hàm như ghép xương, nong xương, chẻ xương, nâng xoang hàm, ... trước khi có thể đặt Implant. Việc ghép xương cũng có thể tiến hành ngay trong khi đặt Implant, nếu xương hàm còn lại tiêu không nhiều.