Cấy ghép răng có đau không?

dental-implantsCấy ghép răng không đau.

  • Cấy ghép răng nhẹ nhàng hơn nhổ răng, chỉ cần gây tê tại chổ ở vùng đặt Implant.
  • Sau khi Cấy ghép răng, bạn vẫn có thể sinh hoạt, làm việc, ăn uống bình thường.

Khảo cứu rất nhiều bệnh nhân Cấy ghép răng, nhận thấy rất ít các than phiền, khó chịu hay đau đớn ngay cả những bệnh nhân đặt nhiều implant