Phát hiện các kiểu gen của Viêm gan siêu vi B

  • Theo báo cáo của trường Đại học Y Dược TP. HCM tại Hội nghị Khoa học về tiêu hóa do Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng trong hai ngày 6 và 7/6 hiện nay đã phát hiện được 7 kiểu gien của siêu vi viêm gan B. Bảy kiểu gien được đặt tên theo thứ tự là A, B, C...

Trường Đại học Y Dược TP đã nghiên cứu tần suất và mối liên quan về kiểu gien của siêu vi viêm gan B ở 87 bệnh nhân Việt Nam trong đó có 38 bệnh nhân ung thư gan, 24 bệnh nhân xơ gan, 25 người lành mang Hbs Ag mạn tính. Kết quả cho thấy sự phân bố các kiểu gien là: A (3,4%); B (45,5%), C (34,1%), trong đó có một trường hợp đồng nhiễm kiểu gien A và C và có 17% trường hợp không xác định được kiểu gien. Kiểu gien B thường gặp ở người lành mang Hbs Ag mạn tính, còn kiểu gien C chiếm ưu thế ở bệnh nhân xơ gan và ung thư gan. Đặc biệt kiểu gien C có liên quan đến các tổn thưởng gan nặng và dễ dẫn đến xơ gan.


(Theo báo cáo của Đại học Y Dược TP. HCM )