Trẻ Em Bị Sâu Răng Tăng Cao Nguy Cơ Mập Phì

 

sau-rang-tre-emNha Sĩ Sandra McDougal cùng các đồng nghiệp, trong đó có một sinh viên Nha Khoa Việt Nam tên là Joanne T. Tran, thuộc Đại Học Nha Khoa Buffalo, nghiên cứu 407 hồ sơ bệnh nhân sâu răng. Trong đó, chọn lựa 170 trẻ em năm 2000 và 237 bệnh nhân năm 2005.
Tất cả đều bị sâu răng. Ngoại trừ, 79 trẻ em khám răng năm 2005 không bị sâu răng.
Kết quả cho thấy 8.2% trẻ em, năm 2000, bị lên cân, và 7.2% bệnh nhân năm 2005, bị sâu răng và bị lên cân quá mức.


Trái lại, năm 2000, trẻ em bị sâu răng có nguy cơ lên cân là 16.5%, lên cân quá mức là 10.6%. Năm 2005, 10.5% trẻ em bị sâu răng bị lên cân , và 15.6% bị sâu răng lên cân quá mức. Kết quả cho thấy yếu tố trọng khối cơ thể trong mỗi tuổi tăng cao 50%.
So sánh kết quả thử nghiệm mới với cũ cho thấy: trẻ em sâu răng không bị sụt cân lượng như tường trình trước đây, mà ngược lại, còn bị tăng cân lượng hay lên cân quá mức.

Kết quả nghiên cứu vừa trình bày tại Hội Nghị International Association of Dental Research, March 9-12, 2006, tại Orlando, Florida
Trần Mạnh Ngô, M.D., Ph.D.
( theo yduocngaynay.com )