Sử dụng trái cây và rau quả và vấn đề đột quỵ:


su-dung-vitamin-cho-treTổng phân tích các nghiên cứu thuần tập

Bối cảnh: Đa số các nghiên cứu dịch tễ học đã chứng minh rằng tăng sử dụng trái cây và rau quả có kết hợp với sự giảm nguy cơ đột quỵ, mặc dù mức độ kết hợp chưa được xác định. Các tác giả đánh giá định lượng mối liên hệ giữa việc ăn trái cây và rau quả với xuất độ đột quỵ trong một tổng phân tích các nghiên cứu thuần tập.

Phương pháp: Các tác giả tìm kiếm trên MEDLINE, EMBASE, Thư viện Cochrane và các thư mục tham khảo của các bài báo tìm thấy. Nghiên cứu được tính nếu có báo cáo về nguy cơ tương đối và khoảng tin cậy 95% tương ứng của đột quỵ theo mức độ thường xuyên ăn trái cây và rau quả.

Kết quả: Có 8 nghiên cứu, gồm 9 thuần tập độc lập, thỏa tiêu chí thu nhận. Các nhóm này gồm 257.551 người (4.971 tai biến, đột quỵ) với thời gian theo dõi trung bình là 13 năm. So với những người ăn trái cây và rau quả ít hơn 3 lần mỗi ngày, nguy cơ tương đối tính gộp của đột quỵ là 0,89 (KTC 95% = 0.83 – 0,97) ở những người ăn 3 đến 5 lần mỗi ngày và 0,74 (0,69 – 0,79) ở những người ăn nhiều hơn 5 lần mỗi ngày. Phân tích phân nhóm cho thấy ăn trái cây và rau quả có tác dụng bảo vệ có ý nghĩa thống kê trên cả thiếu máu cục bộ lẫn đột quỵ do xuất huyết.

Diễn giải: Ăn nhiều trái cây và rau quả kết hợp với giảm nguy cơ đột quỵ. Kết quả này ủng hộ mạnh mẽ cho khuyến cáo về việc ăn trái cây và rau quả nhiều hơn 5 lần mỗi ngày, sẽ có thể làm giảm đáng kể tai biến đột quỵ.

Lancet 2006; 367: 320 - 326