Bảo hiểm Y tế là gì?

bao-hiem-xa-hoi-vn

Là một dạng bảo hiểm liên quan đến việc chi trả cho các đối tượng được bảo hiểm những phí tổn do bệnh tật hay phẫu thuật.

Bảo hiểm y tế bao gồm phí hoàn trả cho các đối tượng (đã được bảo hiểm) mắc phải bệnh tật hay chấn thương hay trả trực tiếp cho nhân viên y tế.

Bảo hiểm y tế thường được bao gồm trong gói phúc lợi của người chủ lao động nhằm lôi cuốn nhân viên.

benhvienthammy.com.vn