Bác sĩ nha khoa có bổn phận gì trong điều trị nha khoa 

 

 

+ Phục vụ chất lượng tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là phải trau dồi nghiệp vụ, nâng cao kiến thức và phát triển tay nghề.
+ Giữ gìn cho răng lành mạnh trừ khi sự giữ gìn răng này gây thương tổn đến sự lành mạnh của những răng khác.
+ Tham gia vào các sinh hoạt, lĩnh vực có liên quan đến pháp y hay y tế công cộng.