Một hồ sơ nha khoa đầy đủ gồm các yếu tố gì?

- Họ và tên

- Địa chỉ liên hệ

- Số chứng minh

- Tiền sử bệnh, kể cả chế độ dùng kháng sinh gần đây nhất cho việc phòng ngừa bệnh viêm nội tâm mạc bán cấp, tác dụng của thuốc ngừa thai và hội chuẩn bệnh lý nếu cần.
- Tiền sử răng miệng.
- Xét nghiệm lâm sàng.
- Ghi nhận tiến trình điều trị.
- Giấy thỏa thuận tiến hành phẫu thuật.
- Ghi nhận kết quả điều trị hoàn tất.

Cách viết và sữa chữa hồ sơ như thế nào?

  • Tất cả các ghi nhận phải được ghi bằng mực hoặc đánh máy, không được ghi bằng bút chì và các lỗi cần sửa chửa phải được gạch dưới với chỉ một đường và ký tên bên cạnh. Sau đó ghi phần điều chỉnh vào.

Thủ tục này nhằm chống lại các lý do không thừa nhận giá trị của các số liệu có trong hồ sơ.