Các nguyên tắc chung về pháp lý nào được áp dụng trong hành nghề nha khoa ?


  • Luật pháp đặt nền tảng trên luật hình sự và luật dân sự , trong đó luật dân sự được chia ra gồm luật hợp đồng và luật về sai phạm.
  • Phần lớn các vấn đề về luật pháp có liên quan đến nha khoa bao gồm các lỗi về dân sự và các việc làm gây tai hại , đó là những hành động sai trái hoặc gây nên thương tổn, nhưng không liên quan đến sự phá vỡ hợp đồng, đối với các việc làm sai trái này tòa án có thể đưa ra những biện pháp dân sự để bồi thường thiệt hại.
  • Sự cẩu thả và sơ suất của nha sĩ thường được xếp vào loại sai phạm gây tai hại và được định nghĩa như sự thiếu sót không áp dụng những kĩ thuật, cũng như những khả năng chuyên môn đã được đa số các đồng nghiệp khác thực hiện 1 một cách bình thuờng, và sự thiếu sót này được xem như là nguyên nhân gây ra tổn thương cho bệnh nhân. Cả hai khái niệm " cẩu thả " hay " sơ suất " đều đươc xem như tội không cố ý và thường được các bảo hiểm trong hành nghề nha khoa bảo vệ.
  • Việc đe dọa và hành hung thuờng nhắm đến sự xâm phạm không được phép trên thân thể của một người. Cả hai tội này được gọi là những sai phạm cố ý gây tai hại, còn hành hung thường tập trung vào những vấn đề có liên quan đến sự ưng thuận tự giác.
  • Người nha sĩ có thể bị buộc tội hành hung khi bệnh nhân đồng ý nhận một loại hình điều trị mà nha sĩ lại thực hiện một loại điều tị khác ( thí dụ như chữa nhầm răng ). Vấn đề quan trọng nhất được đặt ra trong việc xác định trách nhiệm là bệnh nhân có hiểu biết và đồng ý với loại điều trị đã được thưc hiện không, chứ không phải là người nha sĩ đã sai lạc đối với tiêu chuẩn điều trị đã được người trong nghề chấp nhận.
  • Sự xâm phạm đời tư là một sai phạm cố ý khác, như khi hình ảnh và tên của bệnh nhân được bác sĩ nha khoa dùng cho mục đích cá nhân, chẳng hạn để quảng cáo. Sự tiết lộ danh tánh của một bệnh nhân khi chưa được phép với những người khác ngoài nhân viên bệnh viện cũng được xem như xâm phạm đời tư trong mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân.