Bác sỹ nha khoa có thể từ chối tiếp tục điều trị một bệnh nhân sau khi bắt đầu điều trị không?


  • Nói chung bác sĩ nha khoa vẫn phải còn trách nhiệm với bệnh nhân dù là việc điều trị không thể hoàn tất. Nguời nha sĩ đó phải tìm một đồng nghiệp khác có đủ khả nang tiếp tục công việc điều trị và bác sĩ nha khoa phải có trách nhiệm nhận theo dõi các điều trị đã làm.

Bỏ mặc trách nhiệm xem như là làm trái hợp đồng và là cơ sở cho nha sĩ bị kịên.