Mỗi ngày chải răng mấy lần?

chai-rang-may-lanNgày trước , người ta khuyên nên chải răng ngay sau bữa ăn,.Nhưng các nghiên cứu sau này chứng tỏ mảng bám chỉ gây hại cho răng và nướu khi chúng “ trưởng thành “ sau 1 thời  gian nhất định nào đó.Các nghiên cứu cho thấy nếu đáng răng đúng phương pháp và sạch mảng bám thì không khác nhau giữa tình trạng nha chu của 2 nhóm người chải 1 lần mổi ngày và nhóm chải răng sau khi ăn .Điều quan trọng là  làm sao cho mọi người biết chải răng đúng phương pháp cũng như chải sạch mảng bám.Hướng dẫn cho cộng đồng chải răng ngay sau khi ăn rất khó thực hiện cho 1 số người , nhưng chải răng ngày 1 hoặc 2 lần thì họ dễ thực hiện hơn, đồng thời phải đảm bảo là có thể chải sạch mảng bám nếu chải 1 hoặc 2 lần mỗi ngày.

benhvienthammy.com.vn