Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng móm – chen chúc - cắn chéo

Trước điều trị

nieng-rang-mom001

 

nieng-rang-mom002

 

Sau điều trị

 

nieng-rang-mom003

 

sau-dieu-tri-4

 

Thực hiện bởi :
+ Bác sĩ :Phạm Việt Hùng
+ Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng móm – chen chúc - cắn chéo với mắc cài sứ thẩm mỹ
+ Thời gian điều trị 30 tháng