Chỉnh hình răng điều trị răng hô – cắn sâu với mắc cài kim loại + hỗ trợ Mini Screws

nieng-rang-ho005

nieng-rang-ho006

Thực hiện bởi :

+ Bác sĩ :Phạm Việt Hùng

+ Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng hô – cắn sâu với mắc cài kim loại + hỗ trợ Mini Screws

+ Thời gian điều trị 24 tháng