Implant cố định toàn hàm

IMG 6298

IMG 6668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện bởi :
+ Bác sĩ Phạm Việt Hưng Phẫu thuật cấy ghép implant
+ Bác sĩ Phạm Việt Hùng Phục hình trên implant
- Số lượng 8 trụ implant hàm trên - 8 trụ implant hàm dưới
- Phục hình sứ cố định toàn hàm trên implant