Phục hình trên implant (hàm phủ)

IMG 3264

IMG 8739IMG 9178

 

 

 

 

Thực hiện bởi bác sĩ :
+ Bác sĩ  Phẫu thuật cấy ghép implant : Phạm Việt Hưng
+ Bác sĩ phục hình trên implant(hàm phủ): Phạm Việt Hùng
Răng toàn hàm trên implant