Những răng nào cần phải chữa nội nha?


- Răng đã sâu đến tủy gây đau nhức, hoặc răng đã trám nhưng đáy xoang gần buồng tủy gây kích thích tủy.

- Răng bị chấn thương làm chết thủy

- Răng chết tủy do sâu răng hay bất cứ nguyên nhân nào

- Răng đã có nhiễm trùng chóp như áp xe (abcess), lổ dò chảy mũ (fistular), mô hạt (granuloma), nang chân răng (root cyst, radical cyst)

- Răng cần làm mão hay trụ cầu trong phục hình răng.

Bs.Trần Ngoc Đỉnh