Chữa tủy răng, phương pháp nội nha là gì? (Enodontics, root canal treatment)


  • Nội nha có nghĩa là bên trong răng, phương pháp nội nha, lấy tủy hay lấy gân máu là phương pháp điều trị đi sâu vào bên trong ống tủy để chữa răng khi bị viêm tủy, tủy chết và khi răng bị nhiễm trùng gốc.Khác với trám chữa răng thông thường là chỉ trám bên ngoài và chưa đụng vào tủy bên trong. Theo từ gọi của dân gian là lấy gân máu, nhưng không đơn giản như tên gọi mà kỹ thuật nội nha phải kèm theo tất cả các giai đoạn
  • Bs.Trần Ngọc Đỉnh