Trên phương diện đạo đức,Hiệp Hội Nha Khoa Mỹ đã phát biểu như thế nào về việc lấy đi những miếng trám Amalgam để phòng ngừa nhiễm độc thủy ngân?

 

  • Việc lấy đi những miếng trám Amalgam khỏi những bệnh nhân không bị dị ứng đối với chất này với cái cớ là lấy đi những chất độc ra khỏi cơ thể, và một khi những điều trị như thế được thực hiện theo lời khuyên của nha sĩ là không đúng và thiếu đạo đức.
  • (nhakhoathammy.com.vn)