Implant và loãng xương


loang-xuong-implantLoãng xương làm gia tăng thất bại implant (tích hợp xương) dựa trên giả thuyết giảm khả năng chuyển hóa xương. Tuy nhiên loãng xương giảm khối lượng và chất lượng xương còn đang tranh cãi.

Những nghiên cứu cẩn thận trên sự tái cấu trúc xương kết luận rằng:

- Tái cấu trúc xương khác nhau giữa các xương, giữa xương vỏ và xương tủy, và từ những vị trí khác nhau của xương tủy.

- Xương tủy ảnh hưởng sự chuyển hóa nhiều hơn xương vỏ. Xương hàm trên nhiều xương tủy nên nhạy cảm hơn trong sự quay lại xương nhanh hơn sau chấn thương nhiễm trùng teo hay tình trang chuyển hóa cao hơn là xương hàm dưới vì có nhiều xương vỏ.

- Tiến trình cấu trúc và tái cấu trúc của xương theo sau implant được đặt trong xương bị loãng và xương khỏe mạnh cơ bản không khác nhau.

- Thử nghiệm trên người và động vật kết luận rằng điều trị implant thành công trên xương bi loãng. Không có nghiên cứu chứng minh sự kết hợp giữa thất bại implant và loãng xương.

Do vậy không có chống chỉ định cho bệnh nhân loãng xương.