Implant sau khi xạ trị


Xmay-xa-triạ trị vùng đầu cổ ảnh hưởng kết quả ghép xương và tồn tại implant. Xạ trị làm hư hại mô trong gia đoạn sớm và trễ.

- Ảnh hưởng sớm: 

  • khô miệng và viêm niêm mạc

- Ảnh hưởng trễ:

  • giảm tế bào, giảm mạch máu, giảm oxy huyết màng trong tế bào trong mô cứng và mô mềm.

- Mô bị chiếu xạ:

  • giảm khả năng sinh xương và sự tích hợp mãnh ghép và gia tăng khả năng hở vết thương.

- Tình trạng mạch máu bị suy giảm, mô cứng và mô mềm giảm sự kháng lại chấn thương phẫu thuật đưa đến sự hoại tử xương do tia.

Những yếu tố cải thiện bao gồm:

- Khoảng thời gian kết thúc chiếu tia và phẫu thuật (ít nhất 12 tháng)

- Phân đoạn sự chiếu tia

- Nguồn tia

- Liều lượng tia

- Dùng oxy cao áp giảm nguy cơ hoại tử do tia và thất bại kết hợp xương.

Biến chứng cao khi phân đoạn cao hơn phân đoạn tiêu chuẩn. Biến chứng thường cao ở liều trên 60 Gy, hiếm thấy khi liều dưới 45 Gy.

Nói chung cực kỳ thận trọng khi điều trị bệnh nhân xạ trị.