Kỹ thuật tăng bề dày xương ổ răng để đặt implant


 

1. Nhổ răng theo phương pháp truyền thống , xương hàm bị tiêu theo thời gian. Xương ổ răng không đủ độ dày bao bọc
trụ implant thay thế.

2. Để tạo đủ độ dày của xương ổ răng bao bọc quanh trụ implant thì phải tiến hành thêm một giai đoạn ghép xương ổ răng.

Lấy một phần xương tự thân ghép thêm vào xương ổ răng .

3. Chờ sau 3 tháng mảnh xương ghép tích hợp với xương hàm thầy thuốc tiếp tục thì 2 là đặt trụ implant.