NHỮNG NGƯỜI KHÁC CÓ BIẾT TÔI ĐANG MANG RĂNG CẤY GHÉP TRONG MIỆNG KHÔNG ?


 

Ngày nay việc điều trị cấy ghép răng có thể cho bạn hàm R trông như R thật, cảm giác và chức năng như R thật khi ăn nhai.

Mặc dù, mọi người không biết bạn có các R được cấy ghép, tuy nhiên một số người cảm thấy hãnh diện khi cho mọi người biết họ có các R cấy ghép trong miệng mình.

Đối với nha khoa hiện đại, Cấy ghép răng mang lại kết quả phục hồi tốt nhất cho bệnh nhân