IMPLANT CÓ GÂY DỊ ỨNG KHÔNG ? 

Implant đã xuất hiện cách nay trên 50 năm, chưa có ghi nhận nào được báo cáo về khả năng gây dị ứng của Implant. Implant Titan không có thành phần gây dị ứng và hoàn toàn trung tính đối với cơ thể. Vật liệu sứ được dùng làm mão hoặc cầu răng trên implant được chứng minh là có khả năng tương thích nhất với mô cơ thể. Khả năng gây dị ứng chỉ có thể xảy ra khi sử dụng kim loại thường hoặc nhựa làm vật liệu mão hoặc cầu răng trên implant. Hãy để BÁC SĨ của bạn quyết định vật liệu nào là phù hợp nhất với bạn.