Thời gian hoàn tất và số lần phải đến bác sĩ trong quá trình cấy ghép răng?

clockVề mặt thời gian điều trị, các kỹ thuật mới hiện nay đã tiến bộ rất nhiều, chỉ trong một ngày là bạn đã được đặt implant và gắn mão tạm, lần gắn mão hoàn tất chỉ trong vòng 1 tuần cho đến 2 tháng.

Chỉ đôi ba lần đến phòng mạch là bạn đã có được chiếc răng cấy ghép hoàn hảo.