Muốn không bị sâu răng ta phải làm sao?


Trên thực tế muốn không có sâu răng rất khó vì luôn có 3 yếu tố hình thành trong miệng. Có vài người sẽ nói đùa là hết răng thì sẽ không sâu, hoặc nhổ hết răng đi thì sẽ không còn sâu răng nữa, đúng như vậy. Chỉ có một số ít người được miễn dịch về sâu răng, nghĩa là răng của những người nầy không bao giờ bị sâu, mặc dù trong miệng của họ vẫn có vi khuẫn streptococcus mutans. Tỷ lệ người có miễn dịch sâu răng (Caries free) từ 5%-10%. Còn lại nếu răng của bạn không sâu hay ít bị sâu là nhờ biết cách phòng ngừa sâu răng, biết chải răng và giữ gìn răng miệng sạch.

Bs.Trần Ngọc Đỉnh