Nguyên nhân gây sâu răng?


Sâu răng gây nên bởi các vi khuẫn có sẵn trong miệng, vi khuẫn làm lên men các chất bột và đường có nhiều loại nhưng streptococcus mutans là thủ phạm chính, nó hiện diện trong môi trường miệng của tất cả mọi người. Nhưng nếu không có các yếu tố khác thì không có sâu răng đó là men và ngà răng, thức ăn có chất bột và đường. Như vậy sâu răng là một mắc xích với 3 yếu tố đó là:

 

 

-Vi khuẫn + Thức ăn + Men ngà răng

Vi khuẫn:

  • Vi khuẫn streptococcus mutans làm lên men các chất bột và đường có trong thức ăn thành axít lactic, nếu sau khi ăn, ta không chải sạch răng thì 15 phút sau, đường và chất tinh bột có trong miệng sẽ bị biến thành axít. Axít sẽ ngấm vào các vết nứt, các chỗ trũng trên mặt răng phá hủy men răng và tạo thành lỗ sâu răng và phá hủy răng.Vi khuẩn streptococcus mutans hiện diện ở môi trường miệng, trong miệng ai ai cũng có vi khuẫn nầy, nếu nói vi khuẫn nầy là một đại dịch thi cũng đúng.

Thức ăn:

  • Có chất đường và bột. Trong nước bọt có diếu tố ptyalin (enzyme ptyalin) biến đổi tinh bột (amidon) thành đường (Fructose, glucose), vi khuẩn sẽ lên men các chất đường tạo thành axít lactic phá hủy men và ngà răng

●Men và ngà răng:

  • Nếu men và ngà răng yếu, thì vi axít sẽ dễ dàng ngấm vào những điểm yếu, phá hủy men răng.

Như vậy sâu răng chỉ xảy ra khi có đủ 3 yếu tố Vi khuẫn-Đường-men răng, nếu thiếu 1 trong 3 yếu tố trên sẽ không có sâu răng.

Bs.Trần Ngọc Đỉnh