Sâu răng và chủng tộc có liên quan?

Theo quan niệm ngày xưa cho là có vài chủng tộc có sức đề kháng tốt với sâu răng.

Nhưng quan niệm này ngày nay không còn giá trị mà sâu răng tùy thuộc nhiều với môi trường sống và vùng địa lý hơn là với chủng tộc.

Một số dân thuộc " chủng tộc ít sâu răng" trở nên nhạy cảm với sâu răng khi di trú đến nơi có nền kinh tế phát triển với thói quen dinh dưỡng và nền văn hóa khác nơi họ sống trước đó.

Tuy nhiên nghiên cứu ở Mỹ cho thấy mức độ sâu răng ở người Mỹ da trắng vẫn cao hơn Mỹ da đen mặc dù nghiên cứu trên cùng nhóm tuổi, cùng mức độ kinh tế và văn hóa.

Nhưng các số liệu này vẫn bị ảnh hưởng vùng địa lý.

Hơn nữa, vấn đề kinh tế xã hội và văn hóa lâu đời vẫn ảnh hưởng lên hai nhóm chủng tộc này cũng như thực tế là nhóm da trắng vẫn được khám và điều trị nhiều hơn nhóm da đen.

Các nhà nghiên cứu Dịch tể học vẫn tin là nếu sự cách biệt về kinh tế xã hội và văn hóa giữa các nhóm chủng tộc tại Mỹ thực sự giảm dần thì cách biệt sâu răng cũng sẽ giảm theo.

(nhakhoathammy.com.vn)