Bệnh sâu răng có liên quan đến gia đình và di truyền?

Nhiều nha sĩ hay nghiên cứu cho thấy tính cách đề kháng hay nhạy cảm với sâu răng có tính di truyền trong gia đình hay dòng họ.

Tuy nhiên rất khó nói đặc tính này mang tính chất di truyền hay do lây nhiễm vi khuẩn gây sâu răng, do có cùng thói quen ăn uống và cùng nguồn thực phẩm...

Cho nên trong khi chờ nghiên cứu thêm về vấn đề này người ta vẫn cho di truyền ảnh hưởng rất ít lên sâu răng

(nhakhoathammy.com.vn)