Thành phần chính của mảng bám vi khuẩn(gây bệnh nha chu) là gì?

Là vi khuẩn.

  • Vi khuẩn chiếm khoảng 90 - 95% trọng lượng ướt của mảng bám.
  • 5 - 10% còn lại gồm có một số tế bào của vật chủ, khuôn hữu cơ và ion vô cơ.
1 - Vi khuẩn: Mảng bám răng được hình thành trước hết là do vi khuẩn.
+ 1g mảng bám răng (ẩm) gồm 2x1011 vi khuẩn, vi khuẩn chiếm hầu hết trọng lượng của mảng bám.
+ Có khoảng 500 loại vi khuẩn được tìm thấy trong mảng bám, hiện tại người ta không thể cấy hay xác định tất cả chúng.
+ Ngoài ra còn tìm thấy vi sinh vật khác trong mảng bám như:
  • Mycoplasma, protoza.
  • Các loại vi rút
  • Tế bào ký chủ: tế bào biểu mô, đại thực bào, leukocytes.

2 - Khuôn gian bào:
+ Chiếm 20-30% khối lượng mảng bám
+ Bao gồm chất vô cơ chất hữu cơ, có nguồn gốc từ nước bọt, dịch nướu, thức ăn, sản phẩm của vi khuẩn.

Glucid 30 - 40%
Lipid 6 - 7%
Protein 25 - 30%
Nước và các ion khác Còn lại

a. Thành phần hữu cơ:
* Glucid
+ Có nguồn gốc từ vi khuẩn
+ Là chất keo để vi khuẩn bám vào.
+ Chủ yếu là levan và dextran (là những polymer của glucose và fructose ).
+ Những polysaccharid khác: glycogen, amylopectin.
+ Những đường khác: galactose, fructose, ribose.
* Lipid:
+ Có nguồn gốc từ vi khuẩn, dịch nướu và nước bọt.
+ Mảnh vụn của tế bào vi khuẩn, tế bào ký chủ và mảnh vụn thức ăn dưới dạng: glycerid, sterid, cholesterol tự do và glycolipid, photpholipid.
+ Kết hợp với protein tạo thành lipoprotein.
*Protein:
+ Có nguồn gốc từ nước bọt, thức ăn và vi khuẩn.
+ Quan trọng trong giai đoạn sớm của quá trình thành lập mảng bám.
+ Gồm glycoprotein và glycosaminoglycan.
+ Albumin: nguồn gốc từ dịch nướu răng.
b. Thành phần vô cơ:
+ Ca2+, PO3- dưới dạng ion hay tinh thể: xuất phát từ nước bọt hay men R
+ Nguyên tố vi lượng: Mg, Ag, Co, Fe, Cu, Pb, Sn...góp phần vào chuyển hoá của vi khuẩn.
+Fluor: đa số có nguồn gốc từ bên ngoài như Fluor trong kem đánh răng, nước súc miệng nước uống.
+Thành phần vô cơ mảng bám dưới nướu có nguồn gốc từ dịch nướu răng (là chất tiểt của huyết thanh).
c. Nước:

(nhakhoathammy.com.vn)